Jesu blogg

Oändligheten

Jesus hade evigt liv
levde liven på pin kiv
gödde det med vin och kvinnor
genom kork och mödomshinnor

När han supit slut sin kropp
föddes åter ur fars snopp
Sen fanns tid för flera later
mycket vin utan oblater

Comments are off for this post

Jesu könsdysfori

Melodi: Markoolio

Jesus flyger och vi med hen
I vilken riktning går kärleken?
Mens har kvinnor, och sperma män
Jesus har ett ståtligt stånd av tenn

Han har klänning, långt hår men skägg
Bara kvinnor kan lägga ägg
sylta vecket och heta Peg
Hästar sjunger, gnägg-gnägg gnägg-gnägg

Gissa könet på Kristi brud
Gud har inget, för Gud är Gud!
Jesus saknar snoppens förhud
Nästan snippa liksom Sif Ruud

Comments are off for this post

Praktiska prakten

Min snopp är mycket liten och behändig
För det tackar jag Gud jämt och ständigt

Slår den aldrig hårt ner i dörrkarmen
Slinker aldrig runt och in i tarmen

Skämmer aldrig med en höjd i hosor
Därför skänker jag mina allmosor

Den precision som krävs för spill i sanden
Avhåller mig och stärker mig i anden

Och knoppen trycks i hålet för byxknappen
Byxan bärs då upp av bönetappen

Comments are off for this post

Pollenprognosen

En höna med rede i Åbo
såg Jesus och blev eld och lågo
Hon nös i sin skrud
och förbannade Gud
ty hans skägg var förpestat av gråbo

Comments are off for this post

Fikonseden

Det var en ung man ifrån Eden
som blottade mittersta leden
men så kom en snok
lång som ett lok
sen fick ingen mer nånsin se den

Comments are off for this post

Hårda trosor i Tyrolen

En jungfru med börd från Tyrolen
satte beslag om gondolen
så när herren Guds nåd
skulle till med bebåd
fick han tömma sin säd uti nåveln

Comments are off for this post

I Kanans land

En manliger Jesus från Kana
var berömd för sin ståtliga fana
Men en plutt Magdalena
fick se mellan bena
att han delat kaftan med en trana

Comments are off for this post

Män som hatar könsvätskor

En Maria bebådad i B-hem
hann inte fram till ett vårdhem
när hon födde en gud
utan könsgästabud
med en skapare som fruktar slidslem

Comments are off for this post

Lucias hår (inlägg sponsrat av Folksam)

Det brinner i Lucias hår
Hon bärs ut på lussebår
En stjärngosse med skägg i bloss
dränks i nissens glöggtermos
Nu är de goda råden dyra
Tärnorna har börjat pyra

Jesus hade vett och sans
att tända ljus nån annanstans
Sjöng Lusse Lelle som en lärk
med tåligt impregnerad särk
Klokt fick Jesus sista ordet
Ljusen ska stå kvar på bordet

Staffan var en stalledräng
Lucia dör i sjukhussäng
Han står med slangen på pin kiv
men räddar ej Lucias liv
Staffan vattnar bara fålar
När Lucia pyr och skrålar

Jesus gjorde vin till vatt
hela lussevakans natt
och pyromanens kondylom
motar han med polybrom
Så stoppa lussens glans och fägring:
Teckna dig en brandförsäkring

Comments are off for this post

Corona Extra

När social distans
har fått social acceptans
Men Jesus han syns
som vanligt ingenstans

Om han smittats av Corona
skulle väl ingen förvåna
när Gud vill alla gamla
på jorden nu utplåna

Så stäng in dig i en kyrka
be till Gud och dyrka
släng bort din ansiktsmask
och tro på Jesu styrka

Comments are off for this post

Next Page »