Jesu blogg

"Sperma"

Jesu könsdysfori

Hårda trosor i Tyrolen

Naturens sätt att sätta sprätt på foster

Jesus spiller ingen säd

KD bliv vid din läst

Jesu entreprenör

Skapelse-sperm

Graviditetens sista dagar

Ålderdomens tröst är bröst

Jesu gnuggis