Jesu blogg

"Sodomi"

Jesu könsdysfori

Praktiska prakten

Biblisk fantasi med för lite sodomi

Lapp-Lisas taxöron

Siewert Öholms otuktsskräck

En böna i polisens bak

Jesus ristar med pinnar och kvistar

Anal omskärelse

I könsluringens land

KD bliv vid din läst