Jesu blogg

I Kanans land

En manliger Jesus från Kana
var berömd för sin ståtliga fana
Men en plutt Magdalena
fick se mellan bena
att han delat kaftan med en trana

Comments are closed.