Jesu blogg

Herren har fantasi som en mellanchef

Jesus red på åsnan fram
på advent och palmsönda’n
Trots en Bibel full av strunt
fanns ej sagor året runt

Gud får ont om fantasi
eller kyrkårsafasi
när han startar nådens år
mellan jungfruns glatta lår

Comments are closed.