Jesu blogg

Hosianna, Davids son

Ej ek, ej en, ej björk, ej lärk
är fint nog för en man i särk
Ej lönn, ej rönn, ej asp, ej sälg
duger åt vår kristna helg
Ej gran, ej bok, ej alm, men palm!
fyller hosiannas psalm:

Hosianna, Davids son
Välsignad vare han
Välsignad, Davids son
som kommer i herrans namn

Comments are closed.