Jesu blogg

Christus Methodisten

När Jesus uppfann meskalin
och flög till himlen med ett flin
såg lärjungar med avund opp
trots kroppen fylld av Jesu ropp
Sen deppade dom fram till pingst
med näsan fylld av cuttad hingst
då Jesus kom tillbaks som Gud
och rökte jordens glädjebud

Comments are closed.