Jesu blogg

Tro och vetenskap

Gud har skapat jorden
Det har vi bestämt
Exakt hur länge tiden tog
Det må vara hänt

Nej!

Att tro på tiotusen år
är ju helt befängt
Sån simpel snabb kreationism
går aldrig som man tänkt

Fem miljarder, gissar vi
på vetenskaplig grund
under rimlig evvulsjon
och tapper bönestund

Men hjälp av vetenskapen
kan vår gudstro gro
med den vi fogar samman Gud
och skapar vetentro

Comments are closed.