Jesu blogg

Jakob från Olofsgård: Ryck upp dig!

Jesus gav aldrig bort pengar
till tiggande, fattiga krakar
Istället sa han “Ryck upp dig!”
“Det är jobb och utbildning du saknar!”

Jakob från Olofsgård, pastor
en frikyrklig herre från Småland
Har insett att tiggande romer
hjälps bäst utan hjälpande hand

Var gång du ger pengar till romer
Blir romen förtvivlad och skör
Hon ser ingen annan utväg
än att frysa ihjäl tills hon dör

Av skammen när du gav henne pengar
tog livsviljan för henne stopp
Istället för mat bragt du livet
av en tiggande rom utan hopp

Comments are closed.