Jesu blogg

Naturens sätt att sätta sprätt på foster

Jesus hade minipiller
som han fått utav Ben Stiller
Pillren gjorde honom störig
och i magen ganska körig

Så en dag fick Jesus missfall
och ett väldigt köttigt framfall
Guds sonson rann rakt ut i sanden
och även så en helig ande

När Jesus inte var gravid
smorde Stiller klart för glid
Jesu röv är nu invers!
Ben besudlar hans Noblesse!

Så sköts Bens sperma in fjällen
Jesus blev på nytt på smällen
I magen grodde ett kadaver
och snart föds Jerry, Stillers fader

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.