Jesu blogg

Coming of age

Gud som haver barnen kär
se till mig, ditt jävla sär
Ett tu tre, har jag växt opp
Då ska du få en fet propp

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.