Jesu blogg

Tobias Bäckström, Tobias Bäckström, what have ye done

Tobias Bäckström, präst i Dagen
kan den naturvetenskapliga lagen:
Om växter är gjorda av koldioxid
så blir grödan arm och blid
om vi bara eldar mera
så Guds barn snabbt kan bli flera
Även Jesus var av kol
så bränn all energi på bål
för om vi gör allt till en gas
har vi snart Gud i hundratals

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.