Jesu blogg

Jesus spiller ingen säd

Jesu hennafärgade säd
ligger utspilld på din pläd
Där får den gudomligt liv
tar evolutionära kliv
och bildar en liten mask
som slingrar in i Jesu task

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.