Jesu blogg

Kristi himmelsfärd och Space shuttle solid rocket booster

När du äter en oblat
tuggar du på Jesu kropp
Med ammoniumperklorat
når Jesus opp, opp, opp

När du vinar hjärnan dum
dricker du av Jesu blod
Med lite aluminium
far Jesus från vår jord

När du trogen arm och blid
ber en bön till Jesus Krist
så flyger han med järnoxid
mot himmelen till sist

När du fylls av alzheimer
och katekesen gjort dig lärd
Med hjälp utav en polymer
gör Gud sin himmelsfärd

När Guds hela matsedel
fromt svalts ner med hull och hår
Med epoxibindningsmedel
till skyarna han når

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.