Jesu blogg

Skärtorsdagens vattenvård

I magen på ett kreatur
frågar vattnet ej sitt djur
Vem är du som drack mig upp?
Vad är du för jävla mupp?

Vem är Jesus? frågar du
som drucket vatten i en gnu
Som kristen ska du inte tänka
blott i Jesus själen dränka

Nej, Jesus finns ju inom dig
så länge du prompt ej är gay
För Jesus är du fråglös som
gnuns vatten i hans trånga våm

Med vatten skall du skära svett
från fötter som har brist på vett
Ty detta är vår skärtorsdag
då rena fötter blivit lag

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.