Jesu blogg

Gud som haver barnen alltför kär

Gud som haver barnen kär
se till mig som liten är
Döp mig nu och ge mig namn
så jag kan hitta till Guds famn

Till dig, Gud, jag ängsligt ber
– Krama bara, inte mer
Gubbar runt mig har fått smak
Jag vill hålla dessa spak

Har du varit katolik
och älskat med ett lik
eller kanske inte alls
så går det som en vals

Men ej om du har stött en tarm
med katolska prästers charm
Ty då är du av belgisk börd
och har redan fått bön hörd

Bland präst och påve vet jag nått
säkert som ett söndagsskott:
Lyckan kommer, lyckan går
du förbliver, fader vår

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.