Jesu blogg

Sex fot under

Av jord är du kommen
så håll dig borta från romen
Minns syndafallets straff
och akta dig för fylld karaff

Ty jord skall du åter varda
utan ull och karda
Akta dig för vatten med mera
för vätska och jord, det blir ju lera

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.