Jesu blogg

Jesu skola

På svullna tuttar
Jesu ögon gluttar
Hans smekande hand
är i främmande land

Kvinnan hon ler
bara tuttar han ser
känner sig stark
på främmande mark

Gjord helt av bly
hon är en staty
Jesus har skolats
på främmande plats

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.