Jesu blogg

Jesus ristar med pinnar och kvistar

Vill du regera Sveriges land
så bör du vara kristen
Då får du kryss ur var mans hand
och slipper känna fisten

Ett kristet land, ett kristet land
man äter ur herr Jesus hand
Den sanna Jesu-listen
när ändan fylls av Jesus-kvisten

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.