Jesu blogg

Jesu gas

Jag dricker ur ett glas
vatten som kan bli gas
Jesu gas blev blod
så vitt jag förstod

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.