Jesu blogg

Heligt organ

Jag ber min bön
med svällande kön
Jesus, min profet
på korset så het

Under skynket han döljer
det jag med blicken följer
Fantasier om heligt organ
ger resning under min kafkan

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.