Jesu blogg

Hugg hän hugenotternas huvuden!

Göran Hägglund – Jesu Krist
går mot Afrika i tvist
Där finns djur av alla sorter
strutsar, bufflar, hugenotter

Göran tänker på sitt folk
och vill få undan sådant smolk
som får svensk moral att skena
som giraff, chimpans, hyena

Med Görans sturska Jesusblick
ska Afrika nå vett och skick
Bland lejon, svin och svarta
ska även lamm få kvarta

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.