Jesu blogg

Jesus och den vidskeplige numerologen

Kristendomen är på väg
tillbaka till Europa
Det ser vi i en fin enkät
man glatt kan åberopa

Folk tror på numerologi
och vetenskapens brister
När forskarna går hejdlöst fram
är Jesus det man mister

Hurra för dem till öst och syd
och dem kring Öresund
som vet att siffror, Gud och troll
står på kristen grund

Demokrater vet då väl
att lyssna på sitt folk
Nu har vi sagt att vi ej vill
ha vetenskapligt smolk!

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.