Jesu blogg

Aposteln Google

Allting Jesus en gång gjorde
skrevs ner i en bok
Det var helt okej för Jesus
Han var en jävla tok

Jesu liv finns kvar i Bibeln
varje ord han sa
Datalagringsdirektivet
på romersk tid var bra

Krist-Alf Svensson mindes detta
tänker “En gång till!
Tänk om Jesus är ibland oss
och Bibel 2 blir spill”

Nu har Affe räddat världen
räddat ord från Gud
Så vad du än i Google skriver
blir del av Jesu bud

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.