Jesu blogg

Jesu brott och straff

Om Jesus hade levt idag
och dömts för sina brott
så hade han med välbehag
fått dra en annan lott

Istället för ett krucifix
längst bak i kyrkans sal
vi hade sett en tvångsvårdsmix
av tröja och Truxal

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.