Jesu blogg

I eufemismens sköte: Marie bebådelsedag

Knullas den som knullas bör
Knulla innan Jesus dör
Ty annars bryts ju tidens gång
så fram med redbar Josefstång

Kryp nu bara under filten
Om nio månar kommer pilten
Det är bråttom, inget pjåsk
Vi vill ju hinna fira påsk

Om 30 år så börjar seden
så se nu till att få in veden
Gnugga tills det blir friktion
Sänd säden som en postiljon

Sen skyller vi på Gabriel
en ängel som är jättesnäll
Att han har kommit med Guds bud
och gjort mig till en Kristi brud

Josef, du är väldigt snabb
Jag är befruktad med Guds grabb
Tack vare säden i din nors
Kan Jesus dö på romerskt kors

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.