Jesu blogg

Jesu vuxendom

Jesus är en ämbetsman
han jobbar nog så gott han kan
Men det han inte ämbe kan
det får han inte ta sig an

Jesus bor på ett kontor
Han frågar människor hur dom mår
Han frågar dom i korridor
och dom som bor i snår

Hans karriär får fart på sikt
i övrigt är sig allting likt
förutom lite vanlig gikt
Detta är en tråkig dikt

Han ska ju hänga glatt på kors!
Brinna busk och säga mors!
Göra tusen av en nors!
Nej då, sådant bosch.

Vad är detta nu, vafalls?
Inget kul att säga alls?
Kanske kan han dansa vals?
Nej, Jesus har fått slips om hals

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.