Jesu blogg

Fisboken

Förr var det tråkigt att vara präst
dom fick inte supa när det var fest
Så någon skrev en lärobok
det ryktas om en riktig tok
Den lärde prästerna hur man fes
så tacka Luther för hans katekes

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.