Jesu blogg

Preventiva metoder

Jesus var klädd i kaftan
dolde kristet hans banan
men så kom en liten fläkt
som visar herren utan dräkt

Alla fick se Guds organ
fyllt av kraft, hårt som titan
Fram kom då en liten fru
och knullar honom som en gnu

Jesus var en puritan
men pippar där man gör metan
ty Jesus hade fått av Gud
ett strikt arvlöshetspåbud

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.