Jesu blogg

The return of the living dead

Det var en gång för länge sen
man trodde då på gudar än
Då tände man ett litet ljus
och erbjöd godis eller bus

Det var en gammal keltisk sed
att låta döda ligga sked
med varandra i en grop
för själar döda utan dop

Dom vandrade i sommartid
När vintern kommer kall och blid
vill dom hitta till sin grav
med hjälp av skenet ljuset gav

Tack vara tidens kristna bruk
har vi fått fog på detta stuk
Med hjälp av dop och annat strunt
får själen vila året runt

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.