Jesu blogg

Jesu gnuggis

Den helige anden i flaskan
jag gnuggade med bibliska blaskan
Vad händer då? Jo, Gud tittar ut
och överraskar mig med ett ansiktssprut

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.