Jesu blogg

Fader LeChuck

Jesus var zombie och pirat
tog order från kaptenen i skyn
stal guld av tjugofyra karat
under Guds översyn

Besättningen var elaka kryp
på fyllan blir dom som bestar
då vill dom ha sig ett hederligt nyp
så går det när dom festar

Men kaptenen han kände sitt ansvar
även undersåtar måste få sitt
en hel by med oskulder i gott förvar
fick smaka på jesu zombie-pitt

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.