Jesu blogg

Hett fett

Jesus satts i karantän
när han kom från Stockholms län
för han hade hört en gris
lägga av en riktig fis
Det var på flera meters håll
men det spelar ingen roll
Grisanalens projektil
träffade rakt som en pil
in och genom Jesu öga
ty grisars magar är ej tröga
Fisen skapade inflammation
och sved tills Jesus tappat tron

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.