Jesu blogg

Bacchus och Särimners kärleksbarn

På statens Vin och sprit
ligger Jesus på en brits
med en nål uti hans åder
bot på törst han råder

Jesu evighetsmaskin
fylld av heligt vin
Töms på allt hans blod
Fruktig, stark och god

Allt tappas på butelj
för att öppnas nästa helg
Så värmer Jesu tröst
i smygalkisars bröst

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.