Jesu blogg

EU, Ella och vetenskapen

Jesus kunde addition
Han plussar ett och ett
Då får han till en ekvation
som lyder rätt och slätt:

Ella lika med Bohlin
i vårt parlament
multiplicerad med cosin
gör henne konvergent

Hypotenusan var Guds kors
EU är ditt ok
Din väg är samma som Taylors
vår kunskaps reciprok

Nu ska du få kristet orda
ty Jesus är vårt val
LHC är blott en korda
(i) en värld så transversal

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.