Jesu blogg

Sex & the city

Det var en gång vid juletid
då Josef klätt sig fin
Snart kommer det en gudason
ut ur ett underliv
Så ljöd det dovt ur Guds trombon
och Jesus tog ett kliv
Men maria var ju knapp gravid
så brösten gick i sin

Så Jesus inga egna bröst
hade i sitt stall
Om jungfrun ingen moder var
tom på Jesu mat
istället någon annan har
fått smaka guds oblat
Så då fick Jesus söka tröst
hos mamma Kim Cattrall

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.