Jesu blogg

Ella Bohlin till EU!

Snart är det val till vårt parlament
Redan nu så är det bestämt:
Dit ska vi skicka fru Ella Bohlin
En gudfruktig flicka så fager och fin

Där kan du medla för kristen moral
visa Europa på äkta halal
Men vad är det du har högst på agendan?
Det ser ut som nåt du dragit ur ändan

Gud tar ju hand om vårt kära klimat
Det är inget jobb för en kristdemokrat
Gud ger oss den miljö vi förtjänar
så vad är det då som du om värnar?

Sen tar du upp alkoholpolitik
Du ruinerar våra kristna fik!
Detta riskerar bli nattvardens död
Vad tar du näst? Kanske osyrat bröd?

Men även om dessa frågor förundrar
så förstår vi vad som egentligen stundar
Med Ella Bohlins politiska lism
får EU fram frågan om kreationism

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.