Jesu blogg

Gud och graviditeten

Om Gud ej funnes skola man
nödgas att uppfinna Han
(Vem kom först av ägg och höna
Inget gök utan att stöna
)
Låt detta bringa er all visshet:
Gud -> knull -> ägg -> sist graviditetstestkisset

Att uppfinna Gud

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.