Jesu blogg

Skärtorsdagens fornicum

Jag tvättar dina fötter, Gud Jesus Far Son
Tvålar in dina ludna nötter, Gud Jesus Far Son
Bereder inför vår nattvard, Gud Jesus Far Son
Din kropp är som biljard, Gud Jesus Far son
Jag märker hur du blir käpprätt, Gud Jesus Far Son
När jag smeker din baguett, Gud Jesus Far Son
Ty brödet är din kropp, Gud Jesus Far Son
Oblaten är en snopp, Gud Jesus Far Son
Eller snarare en pessar, Gud Jesus Far Son
Ditt kön är en basar, Gud Jesus Far Son
Och slutligen kommer blodet, Gud Jesus Far Son
Som det står om i Bibelordet, Gud Jesus Far Son
Men jag vill hellre svärma, Gud Jesus Far Son
Jag är ju här för din kristna sperma, Gud Jesus Far Son

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.