Jesu blogg

Grattis Jesus!

Grattis Jesus Kristus
på din bemärkelsedag
Din gåva; en julkaktus
sov nu sött
i din sakrofag

Född ur dopp i gryta
mor din var ju inte i skallen klar
hon ville väl bara skryta
om att Gud allsmäktig
var din far

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.