Jesu blogg

Jesu zeppelinare

Jag fann Jesu väg på Internet
hans gospel och evangelium
Han gör mitt liv lätt som en plätt
till och med lättare än helium

Det var en serietidning
skriven på främmande språk
Den räddade mig från att bli hedning
från tempelriddarnas heliga bråk

Jesus och hans luftskepp
upplyst med sanningens ord
Håller mig nu i stadigt grepp
när jag utför mina hedersmord

Jesu zeppelinare (PDF)

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.