Jesu blogg

Spore

Jesus trodde på evolutionsteorin,
Charles Darwin och hela baletten
Men kyrkan spolade ner tankarna i sin latrin,
formaterade hela disketten.

När det sedan släpps ett spel som Spore,
ger sig genast de kristna in i debatten
Men det hela är enbart en metafor,
för att höja och lagstadga kyrkoskatten

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.