Jesu blogg

Genki-genki (PG-13)

Jesus idkar kristen andakt,
dansar rytmiskt ensam i takt
Käkar ecstacy på ravefest,
misslyckas med kristet test

Jesus vill väl också njuta,
utan att sin säd spruta
Åker till Goa i tonårsuppror,
dansar i sanden utan skor

Vad han inte räknat med,
att i vattnet spilla säd
Befruktade en bläckfisk,
avkomman blev amfibisk

Växte och blev stor och stark,
upp på land och helig mark
In i kyrka och predika
i Guds ögon är vi alla lika

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.