Jesu blogg

Batman

Med radar som en fladdermus
var Jesus både blind och döv
Så gick han runt från hus till hus
med hjälp av vind ur röv

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.