Jesu blogg

Jesus tager dig till sin

Budet går på kyrkans mark
att Jesus bara är ett knark
för den som fötts ur en monark
och aldrig tar sig en stor stark

Så prästen visar upp sitt arv
hur fadern odlade med harv
Han super som en glädjesparv
och tuktar flickor med sin larv

Ty Jesus frälser här och där
både konung och misär
Även prästens röda bär
håller Jesus kär

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.