Jesu blogg

Postmodernismens Tore Skogman

Populära, kulturella referenser
bjuder upp till dans och differenser
Jesu ord mot Tarantino-tendenser
Framför Jesus tar vi hellre Laura Gemser

Herr Gibson gjorde film av Bibelpärmen
Jesu språkförbistring med latinska termen
Kulturell förblöding stiger in i värmen
när Laura Gemser visar tuttarna på skärmen

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.