Jesu blogg

Betalporren

Jesus läser en broschyr
om pay-per-view och porrlektyr
Där står hur man finner Satan
via snusk punkt com på datan

Ut på webben, logga in
Visa-nummer, hemlig pin

Jesus är en dygdens man
rensar undan all han kan
med vigvatten och kristet kors
och excorsismens Macintosh

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.