Jesu blogg

Pingstpastorn

Anden satt i Petrus lunga
Andas genom Petrus lungor
Petrus ber med kluven tunga
Petrus tunga talar tungor

Petri höft i gung
i fas med egen pung
Fylld med gudakung
Petri kropp blir tung

Med anden, Jesus, Gud i lungan
firas pingst med talartungan
Kristus är ett knark i lungan
som injiceras via tungan

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.