Jesu blogg

Jesus och polisen

Jesus var en sann buddhist
på fritiden en glad nudist
han visade så glatt sin snopp
att polisen sade stopp!

Här får du ej visa din lem
ska du vara naken får du gå hem
då blev Jesus genast vrång
och brast ut i andlig sång:

“Den helige anden och Buddha
brukade varandras kön nudda
dom skapade en helig pakt
genom en rituell sexakt”

Polisen blev då genast rädd
på detta var han ej beredd
det rubbade hans världsbalans
“Vet hut! En hednisk allians!”

Men Jesus skrattade och log
låtsades att han förstod
greppade med tvåhandsgrepp
styrspaken i sitt rymdskepp

Sen flög han utom räckhåll
utan någon som helst kontroll
Siktade på polisens högkvarter
sen fanns jorden aldrig mer

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.