Jesu blogg

Uppenbarelsen

Herrens uppenbarelseförsök
går alltför ofta upp i rök
Han landade på Ararat
åkte hem med höjdskräcksfnatt
Att gömma sig i ett buskage
slutade i arsonage
Sist provade han Jesu kropp
men då sa herr Pilatus stopp

Ingen har kommenterat. Lika bra.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.